ก.ล.ต. ร่วมกับ ThaiBMA เปิดตัว “Information Platform” แหล่งรวมข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (ขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายธาดา พฤฒิธาดา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “Information Platform” แพลตฟอร์มสำหรับแสดงข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนที่ประยุกต์แนวทางมาจาก Luxembourg Green Exchange (LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลตราสารด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของโลก ทั้งนี้ ก.ล.ต. และ ThaiBMA จึงร่วมกันจัดทำ “Information Platform” ขึ้นเพื่อเป็นกลไกช่วยสนับสนุนให้ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รวมทั้งผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มนี้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารเพื่อความยั่งยืนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในพัฒนาการสำคัญของตลาดทุนที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน

ได้ที่ลิงก์ http://www.thaibma.or.th/EN/BondInfo/ESG.aspx

Source : https://www.facebook.com/164613920841820/posts/700970890539451/

Tags:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

©2021 ALTOGETHER, ALL RIGHTS RESERVED.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account