NEWS & UPDATE

FCS BANGKOK มอบทุนการศึกษาเข้าร่วม SUMMIT 100% (จำนวนจำกัด)

Future City Summit Bangkok 2019 Future City Summit คือ งานประชุมที่เปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนร่วมในการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแฟชั่น

Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ TDYT

Read More »

DSS Mahidol ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี ในวันที่ 8-9 ก.ค. 62

ขอเชิญนักศึกษาพิการ คนพิการทั่วไป หรือ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี “ธุรกิจสำหรับคนพิการ : สิทธิ โอกาส ความเป็นไปได้” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Read More »

SACICT Craft Trend Show 2019

ร่วมสัมผัสงานคราฟท์ ฝีมือคนไทยที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ ที่นี่ที่เดียว ในงาน SACICT Craft Trend Show 2019 

Read More »

EXPLORE FOREVER BOOTCAMP : ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 62

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดย FI Accelerator ร่วมกับศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center)เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EXPLORE

Read More »

©2020 ALTOGETHER, ALL RIGHTS RESERVED.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account