+

ก.ล.ต. ชวนมาทำความรู้จัก crowdfunding แหล่งทุนใหม่ของ SMEs/Startups